Kan je als papa ook een depressie krijgen na de geboorte?

Ook vaders kunnen een depressie krijgen die verband houdt met het vader worden. Hierover is nog niet veel onderzoek gebeurd, maar toch is al geweten dat ongeveer één op tien mannen die voor het eerst vader wordt, zou lijden aan een depressie. Evenals bij moeders, komen de depressieve klachten bij vaders het meest voor in de periode van drie tot zes maanden na de geboorte.  De symptomen zijn gelijkaardig aan de symptomen bij moeders.

De kans op een depressie bij de vader is vooral groot als ook de moeder van de baby kampt met psychische problemen. De reden hiervoor is dat de partner en de partnerrelatie enorm onder druk komen te staan.
 


Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.