Verantwoordelijke Zorgprogramma

De verantwoordelijke zorgprogramma zorgt samen met de psychiater voor een kwalitatieve ontwikkeling van het zorgprogramma dat afgestemd is op maatschappelijke ontwikkelingen inzake perinatale zorg. De coördinator is verantwoordelijk voor de regelgeving en de contacten met de subsidiërende overheid.


Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.