De psychiater

De psychiater is eindverantwoordelijke voor jouw behandeling. Hij heeft gesprekken met jou, je partner en eventueel met andere belangrijke steunfiguren. De psychiater is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de medicatie.


Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.