Maatschappelijk werker

Met vragen over sociaal-administratieve zaken kan je terecht bij de maatschappelijk werker. Zij helpt bijvoorbeeld bij jouw zoektocht naar gezinshulp, een onthaalmoeder, thuisbegeleiding of de inschakeling van externe zorgverleners na ontslag. Bij alleenstaande moeders of moeders met een problematische gezinssituatie kan de hulp van de maatschappelijk werker ruimer zijn.


Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.