Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen waren zelf opgenomen op Moeder & Baby. Ze weten dus uit eigen ervaring wat het betekent om opgenomen te zijn en zijn zelf hersteld van een postpartum depressie of een postpartum psychose. Gesprekken met ervaringsdeskundigen bieden jou misschien hoop en erkenning. Lotgenoten hebben soms meer recht van spreken dan hulpverleners, ze herkennen elkaars situatie. 


Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.