Opname

Wanneer is opname op Moeder & Baby aangewezen?

Wanneer je pas moeder bent en je samen met je partner een nieuw evenwicht zoekt met de baby, is een opname niet vanzelfsprekend en enkel aangewezen wanneer ondersteuning via gesprekken bij de psycholoog of psychiater niet toereikend zijn en dagbehandeling niet mogelijk of onvoldoende is om je te ondersteunen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor opname te kiezen, zoals:

  • Extreme vermoeidheid en uitputting, waarbij een opname aangewezen is om tot rust te komen. Een opname is ook aangewezen wanneer je oververmoeid of chronisch gestresseerd bent omwille van moeilijkheden bij je baby, zoals uitermate veel huilen, voedingsmoeilijkheden, enz. Zelfs een korte opname waarbij we jou helpen om je baby in ritme te krijgen en waarbij je zelf kan uitrusten, kan helpen om een neerwaartse spiraal en een gevoel van falen te voorkomen. 
  • De ernst van een postpartum depressie (ook gekend als een postnatale depressie) maakt een opname noodzakelijk.
  • Angstaanvallen.
  • Gedachten om jezelf of je baby iets aan te doen
  • Een postpartum psychose of een postnatale psychose. Bij een postpartum psychose is steeds een opname nodig. Aan de opname gaat in dit geval geen kennismakingsgesprek vooraf. Je kan best contact opnemen met de psychiater van Moeder & Baby via jouw arts.
  • Andere.

Aan een opname gaat altijd eerst een kennismakingsgesprek vooraf. Enkel bij een psychose na de bevalling word je onmiddellijk opgenomen.
 

Wat houdt een opname precies in?

Moeder en baby kunnen dag en nacht samen op Moeder & Baby verblijven. Deze zorgeenheid maakt deel uit van Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis, maar heeft een eigen ingang. Je verblijft samen met acht andere moeders en hun baby op een kleinschalige eenheid. Een opname zal aanvankelijk vooral gericht zijn om de nodige rust voor jezelf te vinden. De psychiater bekijkt samen met jou of medicatie aangewezen is om het herstelproces te ondersteunen. Naast noodzakelijke rust, zorg voor jezelf en ondersteuning in de zorg voor jouw baby, kan je aansluiten bij het therapeutisch programma van de zorgeenheid. Je krijgt ook een persoonlijk begeleider toegewezen. De persoonlijk begeleider zoekt samen met jou naar aangewezen therapieën.

Naast een leefruimte, een tuin en een keuken, heeft elke moeder een individuele kamer. De baby slaapt niet bij jou, maar vlakbij in de babyslaapkamer samen met één of twee andere baby’s. De zorgeenheid beschikt ook over één studio. Dit geeft de mogelijkheid dat er iemand bij jou overnacht, maar dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties en na overleg met het team.

Je partner wordt betrokken bij de behandeling. Partners kunnen, indien ze dit wensen, dagelijks aanwezig zijn tijdens je opname op de zorgeenheid. Verder worden partners betrokken in de therapeutische gesprekken. Ze hebben ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij het ‘partneruurtje’, een groepsgesprek voor de partners. Dit gesprek gaat twee keer per maand door tussen 19 en 20 uur op de zorgeenheid. 

De behandeling op de zorgeenheid is intensief en in principe kortdurend. We streven naar een behandelingsduur van maximum drie maanden. Indien een langer proces op onze zorgeenheid aangewezen is, kan dit. Indien niet, dan zoeken we samen met jou naar verdere ondersteuning die beter past bij jouw verwachtingen en noden. We werken hiervoor nauw samen met andere zorgpartners. 

Opname

Hoe kan Moeder & Baby jou helpen?Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.