Historiek Moeder & Baby

Ontstaan en evolutie van de behandeling van jonge moeders met psychische problemen 

In 1985 werd in Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis de zorgeenheid Moeder & Baby opgericht. Dit gebeurde onder impuls van toenmalig hoofdgeneesheer Dr. Gust Nuyts en van psychiater Dr. Ria Docx, die zich van bij de start als psychiater-diensthoofd over de zorgeenheid ontfermde. 

Zorg voor moeders met postpartumproblematiek voor 1985

Voor 1985 werden vrouwen met psychische problemen na de bevalling systematisch van hun kindje gescheiden bij een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Terwijl de zorg voor de moeder met psychische problemen in 1965 nog vooral gericht was op het aanleren van huishoudelijke taken, verplaatste de focus zich geleidelijk aan naar het opnemen van de zorg voor het kind en de ontwikkeling van de moederrol. Hiervoor bleek een gezamenlijke opname van moeder en baby vereist. Dr. Ria Docx informeerde zich samen met enkele medewerkers in het buitenland. Kort daarna werd in PZ Bethaniënhuis de eerste Moeder-Baby-Unit van België opgericht, in 1985. 

Relatie met de baby

In de loop van de jaren is de behandeling op Moeder & Baby erg geëvolueerd. Naast de behandeling van de moeder, is het ondersteunen van de relatie met de baby uitgegroeid tot de belangrijkste doelstelling van het zorgaanbod. Moeder & Baby biedt vandaag een geïntegreerd zorgaanbod met aandacht voor de moeder, de baby en de familiale context. Door de aanwezigheid van de baby blijft de moeder betrokken bij de realiteit van het moederschap. Het ondersteunen van het moederschap én van haar relatie met de baby bieden haar mogelijkheden om te groeien in haar moederrol. Dit is ook bevorderlijk voor het opklaren van de depressie.

Sinds 1 april 2011 is Moeder & Baby erkend als psychosociaal revalidatiecentrum van het RIZIV.
Die extra middelen hebben het mogelijk gemaakt om dagbehandeling aan te bieden. Sinds kort biedt Moeder & Baby ook ambulante begeleiding  in de polikliniek voor moeders of voor moeder en baby samen. 

Psychiater Ria Docx

Dr. Ria Docx heeft in 30 jaar een grote expertise opgebouwd op het gebied van postpartumpathologie. Ze heeft Moeder & Baby op de kaart gezet en veel betekend voor vele jonge gezinnen. Ze genoot hiervoor bekendheid in gans het Vlaamse land. Vol passie en onvermoeibaar zette zich in, tot in het voorjaar van 2016. In 2017 zou ze met pensioen gaan en ze wilde zich als vrijwilliger blijven inzetten voor moeders en baby’s. Een ongenadig snel verlopende ziekte besliste daar anders over. Op 30 juli 2016 hebben we afscheid genomen van dr. Ria Docx. Diep bedroefd, maar heel dankbaar voor haar nalatenschap.

Historiek Moeder & Baby


2
4
6
1
3
5


Over Moeder & Baby

Een baby krijgen, is een ingrijpende gebeurtenis. Je maakt als jonge moeder in korte tijd veel veranderingen door: lichamelijk, hormonaal, emotioneel en relationeel. Hierdoor ben je kwetsbaar. Moeder & Baby is een plaats waar moeders met psychische problemen in de periode rond de bevalling samen met hun baby terechtkunnen. De behandeling richt zich zowel op het verminderen van jouw psychische klachten als op de ondersteuning van de relatie met je baby. 

We streven naar een kortdurende behandeling in nauwe samenwerking met betrokkenen, zoals je partner, familie of andere hulpverleners.

Het team van Moeder & Baby bestaat uit verschillende disciplines en werkt samen om jou, je baby en je gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Afhankelijk van je specifieke noden en verwachtingen wordt samen met jou een behandelprogramma opgesteld.

Over Moeder & Baby

 • Huilbaby

  Ik was zo moe en had zoveel van mezelf gegeven. Maar dat leek me nog niet voldoende. Ik dacht dat mijn prille gezin beter af was zonder mij.

  Huilbaby
  Kim
 • Babyblues

  Ik kon niet meer inslapen, was heel angstig en wist niet meer wat te doen. Ik dacht dat ik het niet kon, mama zijn.

  Babyblues
  Anouk
 • Postnatale depressie

  Ik herinner me het moment dat Anouk samen met Lia naar Moeder & Baby vertrok nog goed. Het gevoel was dubbel: verdriet en tegelijkertijd opluchting en hoop. Wat me hard raakte, was het lege wiegje thuis.

  Postnatale depressie
  Gerald

Hulp nodig?

Vermoed je dat je aan een postpartum depressie lijdt, in de volksmond beter bekend als een postnatale depressie? Misschien kan Moeder & Baby jou helpen.


Nieuws

14/12/2017

Filmvertoning 'Das Fremde in mir'
22 maart 2018 - 18.30u

Dit met veel juistheid en empathie vertelde drama tackelt een onderwerp...

6/12/2017

Postpartum psychose

Dokter Kristiaan Plasmans spreekt over postpartum psychose

13/06/2017

Zorgneticuro op bezoek

Zorgnet Icuro bezocht MoederBaby en maakte het volgend filmpje, zeker...Nog vragen?

Heb je nog vragen over de behandeling of ondersteuning van Moeder & Baby of wens je bijkomende informatie?
Je kan steeds contact opnemen met ons via het contactformulier.Moeder & Baby maakt deel uit van

Emmaus
PC Bethanië


Deze website werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Cera’

Cera


Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen

Riziv, comité voor geneeskundige verzorging, Vlaamse Overheid, Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis en psychotherapeuten op zelfstandige basis.