Netwerkevent
Moeder & Baby, Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
Start tijd
13 maart 2023
9:30
Eind tijd
12 juni 2023
16:30

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.

Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode.

Praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing).

Op de laatste dag van de opleiding willen we nog specifiek aandacht besteden aan middelengebruik en zwangerschap. Een casuïstiekbespreking waarbij iedere deelnemer een eigen casus inbrengt is eveneens onderdeel van de opleiding.

Doelgroep

De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. De opleiding staat open voor alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en pedagogen.

Voorkennis

Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.

Doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.

Werkwijze

Elke module bestaat uit een theoretische uiteenzetting, alsook uit een bespreking van voorbeeldcasuïstiek en toepassingen. Ter voorbereiding op de laatste opleidingsdag word je gevraagd de online module van het VAD ten aanzien van zwangerschap en middelengebruik door te nemen. Na het volledig doorlopen van deze online module ontvang je van het VAD hiervoor een certificaat.

Lesgevers

Onder andere Dr. Helena Van den Steene, Dr. Kristiaan Plasmans, Florien Bauters, Helga Peeters, Kaatje van Hemelrijk, Lauranne Segers, Sofia Vanneste, Veerle Decorte en Veronique Wyckaert

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd vanuit de vier verenigingen in België die werken rond en vanuit Infant Mental Health-visie: RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereiniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie; in samenwerking met het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Data

  • 13 maart 2023
  • 24 april 2023
  • 8 mei 2023
  • 12 juni 2023

Telkens van 09:30 tot 16:30 uur.

De prijs voor de 4-daagse opleiding bedraagt 420€.