Overslaan en naar de inhoud gaan

Toen ik beviel van mijn derde kindje was alles anders dan bij de geboorte van de twee oudsten. Het recente verlies van mijn eigen mama maakte dat ik werd overvallen door emoties en niet in staat was iets te voelen voor mijn kleine baby. De dagbehandeling van Moeder & Baby bracht hier langzaam verandering in. Overdag kreeg ik de kans om mijn kindje en ook mezelf beter te leren kennen. En 's avonds kon ik er zijn voor mijn andere kinderen. 

Wanneer is dagbehandeling aangewezen?

Dagbehandeling is aangewezen wanneer er een dragende omgeving nodig is in het zoeken naar een ritme met je baby. Deze dragende omgeving bestaat uit de aanwezigheid van andere mama's, begeleiders en een aansluitend therapieprogramma voor jou en je baby.

Dagbehandeling is niet aangewezen wanneer de verplaatsing naar Moeder & Baby te vermoeiend of niet haalbaar is.

Wat houdt dagbehandeling precies in?

Samen met je baby kom je gedurende enkele maanden, twee dagen per week naar Moeder & Baby. Binnen de behandeling gaan we samen op zoek naar jouw noden, die van je baby en evt. ook die van je partner. Deze zoektocht wordt mee ondersteund door de multidisciplinaire aanpak van ons therapeutisch programma. Dit wil zeggen dat we meerdere therapieën aanbieden, telkens door een specialist ter zake (ergotherapeut, psychomotorisch therapeut, beeldend therapeut, kinderverzorgster, begeleidster, psycholoog en psychiater).

Vele mama's vinden het contact met andere mama’s  en het besef dat je niet alleen met je problemen worstelt, ondersteunend in hun zoektocht. De dagbehandeling heeft een aparte huiselijke leefruimte waar jij en je baby samen komen met maximum drie andere moeders en hun baby.

Praktisch

Dagbehandeling gaat door op Moeder & Baby, een kleinschalige afdeling. Deze afdeling maakt deel uit van Bethanië en heeft een eigen ingang. De baby’s krijgen een bedje in de babykamer.  Verder is er een rustruimte waar je zelf kan rusten wanneer je baby slaapt. 

In het groepsprogramma bieden we zowel therapieën met als zonder je baby aan. Je komt ook op gesprek bij de psycholoog en de psychiater. Indien nodig kan de psychiater medicatie opstarten. Wanneer je baby niet mee kan naar de therapie, neemt de kinderverzorgster de zorg even over.  

Wat neem je mee?

Je krijgt een kastje toegewezen waarin je je persoonlijke spullen opbergt zodat je niet elke dag alles heen en weer moet dragen. Bedjes en lakentjes zijn voorzien. 

Voor jou wordt er een broodmaaltijd met soep voorzien, voor je baby neem je alles mee wat je nodig hebt om op daguitstap te gaan.