Overslaan en naar de inhoud gaan

In 1985 werd in Bethanië de afdeling Moeder & Baby opgericht. Dit gebeurde onder impuls van toenmalig hoofdarts dr. Gust Nuyts en van psychiater dr. Ria Docx,  die zich van bij de start als psychiater-diensthoofd over de afdeling ontfermde.

Vóór 1985 werden vrouwen met psychische problemen na de bevalling systematisch van hun kindje gescheiden bij een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Terwijl de zorg voor de moeder met psychische problemen in 1965 nog vooral gericht was op het aanleren van huishoudelijke taken, verplaatste de focus zich geleidelijk aan naar het opnemen van de zorg voor het kind en de ontwikkeling van de moederrol. Hiervoor bleek een gezamenlijke opname van moeder én baby vereist. Dr. Ria Docx informeerde zich samen met enkele medewerkers in het buitenland. Kort daarna werd in Bethanië de eerste Moeder-Baby-Unit van België opgericht, in 1985.

In de loop van de jaren is de behandeling op Moeder & Baby erg geëvolueerd. Naast de behandeling van de moeder, is het ondersteunen van de relatie met de baby uitgegroeid tot de belangrijkste doelstelling van het zorgaanbod. Moeder & Baby biedt vandaag een geïntegreerd zorgaanbod met aandacht voor de moeder, de baby en de familiale context. Door de aanwezigheid van de baby blijft de moeder betrokken bij de realiteit van het moederschap. Het ondersteunen van het moederschap én van haar relatie met de baby bieden mogelijkheden om te groeien in de moederrol en in het omgaan met psychische problemen.

Sinds 1 april 2011 is Moeder & Baby door Riziv erkend als psychosociaal revalidatiecentrum. Die extra middelen maakten het mogelijk om dagbehandeling aan te bieden.
Sinds januari 2019 zorgde extra financiering voor de opstart van de module Ondersteuning Aan Huis. Doorheen de gehele geschiedenis van Moeder & Baby is er steeds aandacht geweest voor ambulante zorgvragen.

Ria Docx

Psychiater Ria Docx

Dr. Ria Docx bouwde in 30 jaar tijd een grote expertise op op het gebied van postpartumpathologie en behandeling.

Ze zette Moeder & Baby op de kaart en betekende veel voor vele jonge gezinnen. Ze genoot hiervoor bekendheid in gans het Vlaamse land. Vol passie en onvermoeibaar zette ze zich in, tot in het voorjaar van 2016.

In 2017 zou ze met pensioen gaan en ze zou zich als vrijwilliger blijven inzetten voor moeders en baby’s. Een ongenadig snel verlopende ziekte besliste daar anders over. Op 30 juli 2016 namen we afscheid van dr. Ria Docx. Diepbedroefd, maar heel dankbaar voor haar nalatenschap.

Marijs Lenaerts

Marijs Lenaerts was de eerste kindertherapeut in het gehele psychiatrische centrum Bethanië. Vele jaren vormde Marijs met Dr. Ria Docx een goede tandem in de uitbouw van de Moeder-Baby-Eenheid

Marijs bracht de stem van de baby binnen in de bestaande werking van de afdeling. Ze nam het gehele team mee in de innerlijke wereld van een baby en zorgde ervoor dat hulpverleners meer en meer gingen stilstaan bij hoe een biologische pasgeboren baby langzaamaan een psychisch wezen wordt.

Marijs gaf in het gehele Vlaamse landschap mee vorm aan het denken rondom Infant Mental Health (IMH) en baseerde al dit werk op haar dagelijkse ontmoetingen met baby's, hun moeders en vaders en de therapeutische gesprekken die ze met hen voerde. Ze dacht altijd vooruit en bekommerde zich over de toekomst van de Moeder-Baby-Eenheid.

Zich baserend op wetenschappelijke literatuur, buitenlandse contacten en dagelijkse ervaring met mama's en baby's zocht ze naar hoe de Moeder-Baby-Eenheid verder kon uitbreiden.  Vanaf het jaar 2000 werkte Marijs actief aan de aanvraag voor een Riziv-overeenkomst voor de beide Moeder-Baby-Eenheden. Deze Riziv-overeenkomst kwam tot stand in 2011, wat een sterkere therapeutische omkadering voor de jonge gezinnen mogelijk maakte.

Marijs stampte de module Dagbehandeling en de module Thuisbehandeling uit de grond, zorgde voor de nodige middelen en de inhoudelijke visie.
In 2020 ging Marijs met pensioen. Toch wordt ze nog regelmatig geconsulteerd en vragen huidige werknemers in Moeder & Baby zich vaak af 'wat Marijs over een bepaalde situatie gedacht zou hebben'.