Compleet uitgeput en in de war kwam ik samen met mijn baby aan op Moeder & Baby. Ik had geen weet van wat me te wachten stond en twijfelde heel hard of een opname wel een goed idee was. Met de ondersteuning van de mensen van Moeder & Baby ervaarde ik langzaam aan hoe het voelde om echt contact te maken met mijn baby.

Wanneer is opname aangewezen?

Een opname is enkel aangewezen wanneer minder intensieve vormen van hulp onvoldoende zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn om voor opname te kiezen, zoals:

 • Extreme vermoeidheid en uitputting
 • Moeilijkheden met je baby: overmatig huilen, slaapmoeilijkheden, eetmoeilijkheden
 • De ernst van een postpartumdepressie (ook gekend als een postnatale depressie)
 • Angstaanvallen
 • Gedachten om jezelf of je baby iets aan te doen
 • Een postpartumpsychose of een postnatale psychose
 • Andere.

Wat houdt een opname precies in?

Jij en je baby verblijven dag en nacht samen met acht andere moeders en hun baby op een kleinschalige afdeling. In eerste instantie ligt de focus op het hervinden van rust en het ondersteunen van de zorg voor je baby. De behandeling richt zich op het verminderen van je klachten, het ondersteunen van de band met je baby en het ondersteunen van het evenwicht in het gezin.

Er wordt zowel een groepsaanbod als een individueel aanbod voorzien. Je wordt begeleid door een multidisciplinair teamPartners en belangrijke naasten worden actief betrokken in de behandeling.

Naast een leefruimte, een tuin en een keuken, heeft elke moeder een individuele kamer. De baby slaapt niet bij jou, maar vlakbij in de babyslaapkamer samen met één of twee andere baby’s. De zorg wordt 's nachts overgenomen door de kinderverzorgster zodat we maximaal kunnen inzetten op de rust van de mama. Overdag neem je zelf de zorg voor je baby op. Je wordt hierbij ondersteund door verpleegkundigen en kinderverzorgsters. Partners kunnen dagelijks aanwezig zijn en zo de zorg voor de baby mee opnemen.

De afdeling beschikt ook over één studio. Dit geeft de mogelijkheid dat er iemand bij jou overnacht. Dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke situaties en na overleg met het team.  Jij en je baby gaan ook op weekend om de link met thuis te behouden.

De behandeling op de afdeling is intensief en in principe kortdurend. We streven naar een behandelingsduur van maximum drie maanden. Wanneer een langere opname nodig is, kan deze in samenspraak verlengd worden. We zoeken samen met jou naar verdere ondersteuning wanneer de opname eindigt.  We werken hiervoor nauw samen met andere zorgpartners.

Praktisch

Wat neem je mee als je in volledige opname komt?

Voor de baby:
Voor de moeder:
 • Kleding baby
 • Indien flesvoeding:
  • 3 flesjes
  • Melkpoeder
 • Eventueel medicatie
 • Persoonlijke knuffel en/of tutje
 • Boekje van Kind & Gezin + overzicht geplande afspraken
 • Koortsthermometer
 • Kinderwagen of buggy
 • Pampers en vochtige doekjes 
 • (Fruit en groenten worden voorzien door de afdeling)
 • Identiteitskaart
 • Indien nog niet gebeurd, verwijsbrief
 • Persoonlijke kleding
 • Toiletgerief
 • Persoonlijk linnen
 • Sportgerief
 • Eventueel overzicht reeds voorgeschreven medicatie
 • Eventueel documenten hospitalisatieverzekering

Bezoekregeling

Partners zijn altijd welkom op Moeder & Baby en kunnen mee de zorg voor de baby opnemen. Aan andere bezoekers vragen we om buiten de therapiemomenten te komen en af te spreken met de begeleiding.

 

 

 

 

 

Hier geven wij namen
De mooiste
Zoals aan bloesems
Wij oefenen de dagen
waarin wij alles leren
wat wij nog niet kunnen weten
Hier in dit allerkleinste leven
leggen wij ons neer
Machteloos sterk lijken wij op dochters
Ons lichaam naast ons als zonen
Hoeveel harten wiegen wij in slaap?
Wij beginnen ons in ons te herkennen
Snikkend zijn zij ons uniekste bezit
En toch samen
alsof wij hetzelfde verdwaalden
Zijn wij dan nu moeders ?
voelt dit helen zich net als ons een kind
Of zijn wij hier samen om onze namen te zijn
En groots in onze buiging
deze allerkleinste levens te herkennen
Als bron
Als moeder en baby

Simon Van Buyten