Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzetten op een goede geestelijke gezondheid in de zwangerschapsperiode vraagt vaak voldoende organisatie en voorbereiding van deze levensfase.

Dit begint al bij zwangerschapsplanning en het bespreekbaar maken van medicatiegebruik in de perinatale periode wanneer je te maken hebt met een psychische kwetsbaarheid. Dit is nog meer van belang in situaties van een ernstige psychiatrische aandoening zoals een bipolaire stoornis of een psychotische kwetsbaarheid, aangezien deze situatie het risico op herval vrij groot maakt in de zwangerschapsperiode en het medicijngebruik vaak complexer is.

 De zwangerschapsperiode beschermt je niet tegen psychische klachten. Het is een periode waar je psychisch kwetsbaarder bent wat zich kan uiten in angstige en depressieve gevoelens. Wanneer je je gedurende de zwangerschap minder goed in je vel voelt, is dit vaak een voorteken van een moeilijker verloop van je psychisch welbevinden na de bevalling. 

Met welke zorgvragen kan je terecht in onze polikliniek?

We helpen je wanneer je een belangrijke psychische kwetsbaarheid vertoont en proberen samen met jou je zwangerschap of je bevalling voor te bereiden. Wanneer we een goed zwangerschapsplan kunnen opmaken samen met je zorgpartners, ben je vaak veel beter gewapend tegen eventuele tegenslagen.

We helpen je wanneer je je tijdens je zwangerschap minder goed begint te voelen en/of een angstige of depressieve stemming ontwikkelt. Door een aantal gesprekken met je te voeren, krijg je reeds meer voeling met je klachten, en bouw je ook al vertrouwen op met ons als je zorgpartner. We laten je kennis maken met onze werking en de verschillende vormen van behandeling. We denken samen met jou na over hoe je meer zorg in je thuissituatie kan installeren.

Je partner is vaak een belangrijke steunfiguur. Onze behandeling legt de focus op het ganse gezin. Het is een meerwaarde wanneer de partner kan aansluiten bij de gesprekstherapie.

Wie is wie?

In de polikliniek werken:

 • Onze psychiaters
  • Dr. Kristiaan Plasmans
  • Psychiater in opleiding
 • Onze psychologen
  • Inge Van der Elst
  • Lauranne Segers
  • Véronique Wyckaert
  • Sofia Vanneste

Tarieven

Psychiaters werken met vaste tarieven waarbij je een deel van het bedrag terugbetaald krijgt door de mutualiteit. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de zorgadministratie van Bethanië. Je bereikt deze dienst via +32(0)3 380 25 17. 

Een gesprek bij een psycholoog kost 50 euro. Sommige mutualiteiten betalen een deel van deze kost terug.

Work in progress

Momenteel bieden we in onze polikliniek enkel kortdurende begeleidingen aan in functie van onze behandelmodules. We werken aan een uitbreiding van onze zorgtrajecten met het oog op een beter zorgaanbod tijdens je zwangerschap, op een beter zorgaanbod voor partners en een gepast aanbod vanuit Infant Mental Health met een focus op de relatie tussen jou en je baby.