Wat betekent een multidisciplinair perinataal zorgteam?

Een degelijke professionele ondersteuning tijdens de perinatale periode is enorm belangrijk. Niet alleen voor de somatische opvolging, maar ook voor degelijke ondersteuning en toeleiding tot hulp of zorg wanneer er sprake is van kwetsbaarheidsfactoren. Dit betekent dat het voor (aanstaande) ouders belangrijk is dat ze een beroep kunnen doen op een 'multidisciplinair perinataal zorgteam' dat meestal bestaat uit de huisarts, vroedvrouw (intramuraal en extramuraal), gynaecoloog, kraamzorg en zorgverleners van Kind en Gezin.

Best kan je als hulpverlener checken in welke mate (aanstaande) ouders beschikken over dit zorgnetwerk en dit waar nodig mee te installeren. Daarbij is het wenselijk dat reeds prenataal aan de slag wordt gegaan met de organisatie van de postnatale zorg. Dit geeft (aanstaande) ouders de kans om voor de geboorte deze zorgverleners te leren kennen. Partners in de eerste lijn zijn vaak goed geplaatst om een vertrouwensrelatie met (aanstaande) ouders op te bouwen en een brug te maken naar (gespecialiseerde) zorg wanneer daar nood aan is.

O.a. bij de provinciale  expertisecentra Kraamzorg kan je terecht voor info over waar je perinatale zorgverleners vindt. Zij hebben knowhow over het zorglandschap wanneer het gaat over (aanstaande) ouders die kampen met kwetsbaarheden op verschillende levensdomeinen. Voor de provincie Antwerpen kan je terecht bij  ECK De Kraamvogel

Veel moeders hebben na de bevalling nood aan praktische steun, ruimte om te rusten en aan te sterken,…. Kraamzorg kan hier enorm veel betekenen. In dialoog met de ouders spelen ze in op actuele noden en bieden ze de nodige ondersteuning, wat helpend kan zijn voor ouders om terug in balans te geraken.

Wanneer je kwetsbaarheden bij een (aanstaande) ouder opmerkt, kunnen de lokale teams van Kind en Gezin enorm veel betekenen. Via onderstaande knop vind je hierover meer informatie.