Overslaan en naar de inhoud gaan
kind in box

Als expertisecentrum werkt Moeder & Baby samen met hogescholen en universiteiten. Dit voor het organiseren van onderzoek, stagemogelijkheden en gastcolleges voor studenten en organisaties. 

Onderzoek op Moeder & Baby
 

Visie van Moeder & Baby op onderzoek en hun wetenschappelijke commissie

De kwaliteit van onze werking is topprioriteit. Zowel het thema kwetsbare moeder, de pasgeboren baby, als het stichten van een jong gezin vragen dat we hier voortdurend tot het uiterste gaan.

Streven naar kwaliteit vraagt niet enkel reflectie en intervisie, voortdurend bijsturen van het programma, visie en bijscholing, maar ook een uitwisseling met universitaire kaders. Universiteiten die meekijken en het programma (of onderdelen ervan) onderzoeken, dagen ons uit om voortdurend te verfijnen en nog beter te willen doen.  De concrete uitwerking van deze samenwerkingen krijgt vorm in de wetenschappelijke commissie van Moeder & Baby
 

Huidige samenwerkingen

Actueel  is er een actieve participatie vanuit Universiteit Antwerpen (Prof. Inge Glazemakers) en vanuit Universiteit Brussel (Prof. Martine Van Puyvelde). We optimaliseren het gebruik van onze klinische schalen (de ‘My Baby’/John Oates & ‘de Bayley’), onze procesbesprekingen en implementeren de gentle touch stimulation (GTS) voor verder onderzoek. Vanuit de kwaliteitswerking van Bethanië geestelijke gezondheidszorg participeert Elien.Zegers [at] Emmaus.be (Elien Zegers) om ons hierin te ondersteunen.

Verder is er een actieve samenwerking met UKJA in het kader van opvolging van onze infants. 
 

Praktisch

Heb je vragen over onderzoek bij Moeder & Baby, neem dan contact op met:

  • kristiaan.plasmans [at] emmaus.be (Dr. Kristiaan Plasmans)
  • veronique.wyckaert [at] emmaus.be (Véronique Wyckaert)

Stage op Moeder & Baby
 

Een stagiaire aan het woord ...

Deze getuigenis is in de maak en wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
 

Stage op Moeder & Baby

Als student stage lopen in één van de modules van Moeder & Baby: een unieke ervaring. Op dit moment is er mogelijkheid tot stage op Moeder & Baby vanuit volgende opleidingen:

  • Verpleegkunde
  • Vroedkunde
  • Klinische psychologie
     

Praktisch

Voor meer informatie en aanvraag tot stage, neem contact op met:

  • Gitte.Van.Gestel [at] Emmaus.be (Gitte Van Gestel) i.v.m. stage verpleegkunde en vroedkunde.
  • veronique.wyckaert [at] emmaus.be (Véronique Wyckaert) i.v.m. stage klinische psychologie.
  • aurora.verlinden [at] emmaus.be (Aurora Verlinden) voor praktische vragen over je stage.

Nalezen van bachelor- en masterproeven

Moeder & Baby wordt regelmatig gevraagd om bachelor- of masterproeven na te lezen.
 

Praktisch

Heb je een vraag over het nalezen van een bachelor- of masterproef, contacteer dan aurora.verlinden [at] emmaus.be (Aurora Verlinden).