Overslaan en naar de inhoud gaan
babyvoetjes
Forum 1, gebouw 5, Bethanië ggz (Andreas Vesaliuslaan 39, Zoersel)
9:00 tot 12:00

Op 30 mei wordt het provinciaal perinataal casusoverleg gewijd aan ‘Onvolmaakte slaap’. Hilde Seys, master kinderpsychologie en psychodynamische kindertherapeute, zal vertellen over verschillende ingangspoorten voor vroegtijdige interventies binnen de ouder-kind relatie. In een tweede deel is er een overleg tussen de deelnemers om ervaringen uit te wisselen en casussen te bespreken.

Voor wie?

Alle zorgverleners die vanaf de zwangerschap werken met prille ouders tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgers, huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

Programma

 • 9.00 - 10.30 uur
  Lezing van Hilde Seys:Onvolmaakte slaap

  Het moeizaam of niet kunnen in- of doorslapen van de baby heeft een grote invloed op het gezin. Het kan ouders een machteloos gevoel geven en gepaard gaan met wanhoop en een emotionele crisis. Met als gevolg dat ze te rade gaan bij hulp-verleners in de hoop adviezen en tips te krijgen die 'de' oplossing bieden. Maar is het wel altijd een slaapprobleem? En vanaf wanneer moet je ondersteunen, begeleiden of behandelen?

  Iedere ouder, net als de baby, draagt zijn eigen eerste ervaringen en gevoeligheden mee. Daar hangt vaak een hele persoonlijke geschiedenis aan vast. In het begeleiden en behandelen is het erg belangrijk om naar die representaties, ervaringen en betekenissen te peilen.

  Bovendien kunnen ouders als gevolg van spanning en vermoeidheid of eigen kwetsbaarheid de adviezen van zorgverleners niet altijd goed interpreteren en toepassen. Dit vereist een andere benadering. Vanuit de IMH-visie spreken we in dit verband over het bepalen van de ‘port of entry’. Bij het ondersteunen van een gezin is het uitermate belangrijk om vroegtijdig de juiste ingang te vinden en goed te luisteren wát de ouder vraagt en waar de vraag vandaan komt. Het gaat over de ruimte die kan ontstaan om samen met de ouders veranderingsprocessen op gang te brengen. We lichten de verschillende ingangspoorten toe en hoe we die kunnen gebruiken.

  Goed op de hoogte zijn van de context, de specifieke ervaringen die bij deze ouders en dit kind horen en je eigen representaties en verwachtingen als zorgverlener zijn belangrijk om relatiegericht te kunnen begeleiden. Deze lezing gaat hier dieper op in.
   

 • 10.45 - 11 uur
  Pauze
   
 • 11 - 12 uur
  Casusoverleg

  Delen van ervaringen uit de eigen praktijk rond het thema slaap. Het groepsgesprek wordt begeleid door Hilde Seys, samen met Inge Van der Elst, psycholoog Moeder & Baby

Praktisch

 • Datum: 30 mei 2024
 • Tijdstip: 9 - 12 uur
 • Plaats: zaal Forum 1, gebouw 5, Bethanië ggz -
  Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
 • Koffie en cake zijn voorzien.
 • Inschrijven ggz.vormingen [at] emmaus.be
 • Inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro