Wat betekent thuisbehandeling?

Een team thuisbehandeling dat verbonden is aan het zorg- en expertisecentrum Moeder & Baby gaat samen met de ouders in dialoog over wat de focus is van de behandeling: regulatieproblemen van de baby, psychische problemen bij moeder of partner, de band met de baby die onder druk staat, de impact op de partnerrelatie, opbouwen van vertrouwen in ouderschap, het opbouwen van een informeel en professioneel zorgnetwerk rond het gezin, …

De thuisbehandeling gebeurt door een vroedvrouw en/of psycholoog, gespecialiseerd in perinatale mentale problemen in combinatie met consultaties die ingepland worden bij de psychiater die het traject opvolgt. Verder vindt op geregelde tijdstippen een multidisciplinair overleg plaats met de moeder, partner en kernpartners uit het multidisciplinair perinataal zorgteam.

Thuisbehandeling richt zich zowel tot moeders als vaders of meeouders. 

Meer informatie over thuisbehandeling

Meer informatie over voor wie thuisbehandeling aangewezen is, wat dit juist inhoudt, de kostprijs, aanmelding, frequentie van de huisbezoeken, ... vind je terug op de website van het zorg- en expertisecentrum Moeder & Baby

 

Aandachtspunten

Deze zorgvorm kan enkel postnataal ingezet worden. Wanneer er reeds prenataal sprake is van een psychische kwetsbaarheid, is het aangewezen prenataal een aanmelding te doen bij het zorg- en expertisecentrum Moeder & Baby om de zorg tijdig in te plannen.