Overslaan en naar de inhoud gaan
Netwerkevent

Moeder & Baby zet als expertisecentrum in op het uitdragen van een visie op perinatale mentale gezondheid en het informeren van zorgpartners over actuele kennis, ontwikkelingen en behandelingsmogelijkheden rond perinatale mentale gezondheid. Dit doet het in nauwe samenwerking met het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid en perinatale partners in de regio. 

De perinatale periode is een kwetsbare levensfase die om een specifiek zorgaanbod vraagt wat betreft mentale gezondheidszorg. De behandeling van bijvoorbeeld een depressie in de perinatale periode moet er anders uitzien dan de behandeling van een 'gewone' depressie. Dit aangezien de transitie naar het ouderschap en de aanwezigheid van de baby belangrijke uitlokkende factoren zijn van psychische problemen in de perinatale periode. 

De baby, de ouder-kind-band, het zich ontwikkelende ouderschap en het gezinsfunctioneren dienen een prominente plaats te krijgen in de behandeling van de prille ouder.  

Voor de ontwikkeling van de baby is de ouder-kind-relatie zeer belangrijk. Zowel voor de praktische zorg als voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling is de baby afhankelijk van zijn zorgfiguren. De ontwikkeling van de baby kan dus niet los gezien worden van de relatie met zijn zorgfiguren, de eventuele psychische kwetsbaarheid van zijn ouders, de gezinscontext en de bredere maatschappelijke context waarin de baby opgroeit. De behandeling van de baby moet zich dus ook richten op al deze domeinen. 

Perinatale mentale gezondheidszorg richt zich op de periode vanaf de zwangerschapswens tot ongeveer één jaar na de bevalling.